Ruší sa zákaz nedeľného predaja

Schválené od 19.06.2020
[16.07.2020]

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky


S účinnosťou od 20.6.2020 dochádza k ďalšiemu uvoľňovaniu opatrení v súvislosti s ochorením Covid-19.
Ruší sa povinnosť mať zatvorené všetky maloobchodné prevádzky v nedeľu a zároveň sa ruší povinnosť vykonávať každú nedeľu dezinfekciu priestorov predmetných prevádzok (sanitárny deň).
Potravinárske predajne, prevádzky zariadení spoločného stravovania, vrátane stánkov s rýchlym občerstvením a iným ambulantným predajom potravín, pokrmov a nápojov sú povinné klásť väčší dôraz na zabezpečenie pravidelného a účinného čistenia a dezinfekcie, ktoré sa musí vykonávať dôkladne v rámci denného sanitačného režimu prevádzky a v rámci prijatých a zavedených zásad správnej hygienickej praxe podľa nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady č. 852/2004 o hygiene potravín.

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu