Ďalšie uvoľňovanie opatrení od 3.6.2020

Schválené od 02.06.2020 - Číslo zákona: OLP/4592/2020
[03.06.2020]

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky


S účinnosťou od 3.6.2020 dochádza k ďalšiemu uvoľňovaniu opatrení v súvislosti s ochorením Covid-19.
Obchody a služby
Po novom bude maximálny počet zákazníkov v prevádzke stanovený tak, aby bolo dodržané pravidlo 1 osoba na 10 m2 plochy určenej pre zákazníkov. Stále ostávajú v platnosti alternatívne podmienky, a to dodržanie dvojmetrového odstupu zákazníkov od seba, resp. v prípade zariadení verejného stravovania dvojmetrová vzdialenosť stolov od seba. Naďalej platia pravidlá o povinnej dezinfekcii a prekrytí horných dýchacích ciest. Ruší sa vyhradený čas v obchodoch pre seniorov nad 65 rokov.  Povinné sanitárne dni v nedeľu ostávajú pre maloobchodné prevádzky v platnosti. 
Rešturácie a zariadenia verejného stravovania
V zariadeniach verejného stravovania sa ruší obmedzenie počtu ľudí sediacich pri jednom stole. Taktiež budú môcť zariadenia verejného stravovania mať otvorené aj po 22:00, je však potrebné riadiť sa platným všeobecne záväzným nariadením obce.
Ubytovacie zariadenia
Ruší sa podmienka, aby izba mala vlastné sociálne zariadenie a nebude potrebné dodržiavať 24-hodinový časový odstup medzi ubytovaním klientov do tej istej izby.
Taxislužba
V taxíkoch bude už môcť byť zapnutá klimatizácia aj pre zákazníka. Ruší sa aj povinná 15-minútová prestávka medzi jazdami. Naďalej sa bude vyžadovať dezinfekcia priestorov vozidla. Oddelenie predného priestoru je odporúčané, ale už nie povinné.
Vnútorné športoviská a priestory
Otvoriť môžu už aj vnútorné športoviská pre verejnosť, prírodné aj umelé kúpaliská, wellness centrá vrátane centier v hoteloch, vnútorné priestory ZOO a botanických záhrad, prírodné liečebné kúpele pre všetkých, ostatné doteraz zatvorené prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo (kryokomory, hydromasáže, soľné jaskyne a podobne), ako aj kasína.
Rúška
Pravidlá povinného nosenia rúšok v exteriéri sa zmierňujú, predpísaná vzdialenosť od cudzích osôb sa skracuje z piatich na 2 metre. Mať nasadené rúško na tvári je naďalej povinné v interiéroch a na hromadných podujatiach.
Podrobnejšie infomácie k jednotlivým typom prevádzok sú dostupné na stránkach Úradu verejného zdravotníctva SR v opatrení č. OLP/4592/2020 . 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu