Zmeny pre prevádzkovateľov lekární

Pripravované od 01.03.2018 - Číslo zákona: 362/2011
[18.09.2017]

Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach


Podstatná zmena spočíva v možnosti prevádzkovať verejnú lekáreň – kým súčasná právna úprava umožňuje prevádzkovania verejnej lekárne fyzickou osobou, ktorá nespĺňa požiadavky odborného zástupcu, po novom budú môcť firmy prevádzkovať verejnú lekáreň len za predpokladu, že odborný zástupca lekárne je zároveň štatutárom. Horeuvedená zmena sa dotkne držiteľov povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni alebo v pobočke verejnej lekárne.

Zároveň sa spresňuje náplň činnosti nemocničnej lekárne v tom, že sa vyžaduje zriadenie oddelenia prípravy cytostatík a to v prípade, ak súčasťou ústavného zdravotníckeho zariadenia, ktoré prevádzkuje danú nemocničnú lekáreň je ambulancia poskytujúca zdravotnú starostlivosť v špecializačných odboroch onkológie.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu