Cestovné kancelárie môžu klientom ponúkať náhradné zájazdy, nie sú povinné vrátiť peniaze

Schválené od 28.05.2020 - Číslo zákona: 17/2018
[10.06.2020]

Zákon o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu


Parlament schválil novelu zákona o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu, ktorá upravuje práva cestovných kancelárií pri nemožnosti poskytnúť klientom zájazd v pôvodnej podobe.
Novela zákona sa týka zájazdov, ktoré nie je objektívne možné poskytnúť práve z dôvodu mimoriadnej situácie z dôvodu ochorenia Covid-19 v Slovenskej republike alebo obdobnej situácie v cieľovom mieste alebo v ktoromkoľvek mieste trasy zájazdu.
V takýchto prípadoch môže cestovná kancelária:
  1. navrhnúť zmenu zmluvy o zájazde alebo
  2. zaslať oznámenie o náhradnom zájazde, ak cestujúci neprijme navrhnutú zmenu zmluvy o zájazde.
Cestujúci je oprávnený náhradný zájazd písomne odmietnuť do 14 dní, pričom takéto práva majú len v zákone určené osoby (SZČO, ktorej bol v čase krízy priznaný príspevok; osoba zaradená počas krízy do evidencie uchádzačov o zamestnanie; osoba nad 65r, tehotná žena ai.) . Ostatné osoby toto právo nemajú a od zmluvy ostúpiť nemôžu. 
Cestovná kancelária je povinná dohodnúť sa s cestujúcim na poskytnutí náhradného zájazdu najneskôr do 31. augusta 2021.
Ak cestujúci alebo cestovná kancelária v čase od 12. marca 2020 do účinnosti tohto zákona od zmluvy o zájazde odstúpili a cestovná kancelária zatiaľ nevrátila cestujúcemu všetky platby, platí, že peniaze vracať nemusí a môže postupovať podľa vyššie uvedených možností.


Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu