Koniec daňového oslobodenia liehu pri výrobe výživových doplnkov

Pripravované od 01.01.2018 - Číslo zákona: 530/2011
[18.09.2017]

Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov


Nakoľko smernica EÚ umožňuje oslobodiť od spotrebnej dane iba lieh určený na výrobu liekov, je potrebné upraviť súčasné znenie zákona a vyňať spod tohto oslobodenia lieh určený na výrobu výživových doplnkov.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu