Nové pravidlá pre posudzovanie vzniku a zániku povinného nemocenského a dôchodkového poistenia SZČO

Schválené od 20.05.2020 - Číslo zákona: 461/2003
[26.05.2020]

Zákon o sociálnom poistení


Parlament schválil novelu zákona o sociálnom poistení upravujúcu vznik a zánik povinného nemocenského a dôchodkového poistenia SZČO.
Zachováva sa právny režim posudzovania vzniku a zániku povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia pre tie SZČO, ktoré podali daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019 do 31.03.2020.
Upravuje sa posudzovanie vzniku a zániku povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia pre tie SZČO, ktoré nepodali daňové priznanie do 31.03. 2020, ako aj pre tie SZČO, ktoré majú predĺženú lehotu na jeho podanie:
  1. SZČO, ktorým plynie nová (posunutá) lehota, v ktorej sú povinné podať daňové priznanie za rok 2019 (podľa zákona č. 67/2020)- vznik povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia sa bude posudzovať k prvému dňu tretieho kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom uplynula lehota na podanie daňového priznania;
  2. SZČO, ktoré majú predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2019, pričom sa bude rozlišovať, či posledný deň lehoty na podanie daňového priznania uplynie najneskôr 30.09.2020 alebo po tomto termíne: 
    • Ak do 30. septembra 2020, vznik povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia sa posudzuje k 1. decembru 2020. 
    • Ak po 30. septembri 2020, vznik povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia sa bude posudzovať k prvému dňu tretieho kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom uplynula lehota na podanie daňového priznania. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu