Nové pravidlá pre vracanie preddavkov na daň z príjmov

Schválené od 19.05.2020 - Číslo zákona: 67/2020
[26.05.2020]

Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19


Parlament schálil novelu zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, ktorá upravuje vracanie preddavkov na daň z príjmov.
Ak daňovník podal daňové priznanie do 31. 3. 2020, a z takto podaného daňového priznania za rok 2019 mu vyšlo platiť preddavky v nižšej výške alebo nemusí platiť žiadne preddavky, správca dane mu tieto preddavky, resp. rozdiel na preddavkoch započíta na úhradu ďalších preddavkov alebo mu ich na základe jeho žiadosti podanej do konca apríla 2020 vráti v lehote do konca mája. Obdobne sa bude postupovať aj v prípade, ak daňové priznanie za rok 2019 podá daňovník počas obdobia pandémie, pričom žiadosť o vrátenie preddavkov, resp. rozdielu na preddavkoch daňovník podá po 30. apríli 2020. V tomto prípade správca dane vráti daňovníkovi rozdiel na preddavkoch do 30 dní od podania tejto žiadosti.
Daňovníci, ktorí podali žiadosť o vrátenie preddavkov na daň z príjmov a o ich žiadosti už bolo negatívne rozhodnuté môžu túto žiadosť podať opätovne, pričom správca dane bude rozhodovať o tejto žiadosti podľa nových pravidiel.

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu