Štát poskytne finančnú pomoc na zabezpečenie likvidity malých, stredných a veľkých podnikov

Schválené od 19.05.2020 - Číslo zákona: 67/2020
[26.05.2020]

Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19


Parlament schválil novelu zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, ktorá upravuje poskytovanie finančnej pomoci pre malých, stredných aj veľkých podnikateľov.
Táto finančná pomoc sa bude poskytovať vo forme záruky za úver a vo forme odpustenia poplatku za záruku. Poskytovateľmi takejto finančnej pomoci budú Exportno-importná banka Slovenskej republiky a fondy spravované spoločnosťou Slovak Investment Holding, a. s. prostredníctvom bánk a pobočiek zahraničných bánk.  
Nárok na túto finančnú pomoc budú mať všetky kategórie podnikov, to znamená malé podniky, stredné podniky aj veľké podniky, pričom tieto podniky nesmú mať nedoplatky voči zdravotnej poisťovni a Sociálnej poisťovi.

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu