Preddavky na daň z príjmu v roku 2020 je možné platiť vo výške z minulého roku

Schválené od 29.04.2020 - Číslo zákona: 104/2020
[04.05.2020]

Nariadenie vlády o rozsahu a osobitných podmienkach uplatňovania opatrení v oblasti dane z príjmov v súvislosti s pandémiou


Vláda schválila nariadenie, ktoré upravuje úhradu preddavkov na daň z príjmu.
Ak daňovník podal daňové priznanie za zdaňovacie obdobie kalendárny rok 2019 do 31. 3. 2020 a neskôr (až do skončenia obdobia pandémie) a z tohto daňového priznania mu vyšlo: 
  1. platenie preddavkov v nižšej sume ako boli platené predtým, t.j. z daňového priznania za 2018, bude platiť preddavky na základe tohto nového daňového priznania;
  2. platenie preddavkov vo vyššej sume ako platil od začiatku zdaňovacieho obdobia až do podania daňového priznania, bude platiť preddavky naďalej z daňového priznania podaného za rok 2018, a to až do uplynutia lehoty pre podanie daňového priznania za rok 2019 ( t.j. do konca mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie). 
Tato úprava platenia preddavkov sa netýka obdobia (mesiaca, štvrťroka), na ktoré daňovník uplatnil svoje právo na neplatenie preddavkov z dôvodu, že došlo k poklesu jeho tržieb v určenom období o 40 %.
 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu