Rozširuje sa okruh žiadateľov o príspevky na podporu pracovných miest

Schválené od 24.04.2020 - Číslo zákona: 5/2004
[03.05.2020]

Zákon o službách zamestnanosti


Parlament schválil novelu zákona o službách zamestnanosti, ktorá upravuje okruh žiadateľov o príspevok v rámci projektu na podporu udržania pracovných miest, vrátane pracovných miest, na ktorých sa vykonáva alebo prevádzkuje samostatná zárobková činnosť, a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie. 

Žiadať môžu aj osoby, ktoré si svoje daňové a odvodové povinnosti, resp. pohľadávky voči úradu práce, sociálnych vecí a rodiny plnia aj dodatočne formou povolenia platby dlžných súm v splátkach (prostredníctvom splátkového kalendára), alebo-z dôvodu straty tržieb v mesiaci marec 2020 neboli schopní splniť svoje daňové a odvodové povinnosti, resp. pohľadávky voči úradu práce, sociálnych vecí a rodiny za mesiac február 2020. 

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu