Zmena vzorov daňových priznaní pre zmeny spotrebnej dane z minerálneho oleja

Pripravované od 01.01.2018
[08.09.2017]

Návrh vyhlášky Ministerstva financií SR, ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania k spotrebnej dani z minerálneho oleja


V súvislosti so zmenou zavedenia základnej sadzby dane na motorový benzín a motorovú naftu a úpravou zdaňovania pohonných látok daňovo zvýhodnenou sadzbou dane, ak tieto pohonné látky obsahujú požadovaný objem biopaliva, ktoré spĺňa kritériá trvalej udržateľnosti sa upravuje vzor daňového priznania k spotrebnej dani z minerálneho oleja.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu