Príspevok môžu dostať aj spoločníci, konatelia, SZČO s pozastavenou činnosťou alebo dohodári

Schválené od 14.04.2020
[20.04.2020]

Podmienky projektu podpory udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránenia ich následkov


Vláda schválila nové podmienky pre poskytovanie príspevkov v dobe krízy a rozšírila okruh opravnených subjektov o ďalšie kategórie.
Nárok na príspevok majú aj tieto fyzické osoby, ktoré od 13.03.2020 nemajú žiaden iný príjem (z podnikateľskej, nepodnikateľskej a závislej činnosti):
  • SZČO, ktorá prerušila alebo obmedzila vykonávanie alebo prevádzkovanie svojej činnosti,
  • SZČO, ktorá od 13.03.2020 pozastavila oprávnenie na výkon svojej činnosti,
  • fyzická osoba, ktorá je jediným spoločníkom v spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorej zisk po zdanení za rok 2019 nepresiahol 9 600 eur, alebo je konateľom v tejto spoločnosti s ručením obmedzeným a nie zároveň je jej zamestnancom (tzv. jednoosobová s.r.o.), a ktorá nie je spoločníkom v inej s.r.o..
  • osoba v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody mimo pracovného pomeru a ktorej platnosť trvá v roku 2020, aj počas vyhlásenej mioriadnej situácie
Výška príspevkuje 105 eur za mesiac marec 2020 a 210 eur za mesiac apríl a máj 2020.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu