Zamestnávatelia si môžu vybrať z dvoch možností podpory v čase korona krízy

Schválené od 14.04.2020
[03.05.2020]

Podmienky projektu podpory udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránenia ich následkov


Vláda schválila nové podmienky poskytovania príspevku zamestnávateľom, ktorí v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie udržia pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti. 
Zamestnávateľ si môže vybrať jednu z nižšie uvedených možností príspevku na celé obdobie poskytovania:
  1.  úhrada náhrady mzdy zamestnanca, ktorému zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa, najviac vo výške 80 % jeho priemerného zárobku,maximálne v sume 880 eur;
  2. paušálny príspevok na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca v závislosti od poklesu tržieb následovne 
Pokles o 10 %, - 19,99% v marci 2020 – príspevok 90 EUR
Pokles o 20 %, - 29,99% v marci 2020 – príspevok 150 EUR
Pokles o 30 %, - 39,99% v marci 2020 – príspevok 210 EUR
Pokles o 40 a viac % v marci 2020 – príspevok 270 EUR
Pokles o 20 % - 39,99% v apríli a máji 2020 – príspevok 180 EUR
Pokles o 40 % - 59,99% v apríli a máji 2020 – príspevok 300 EUR
Pokles o 60 % - 79,99% v apríli a máji 2020 – príspevok 420 EUR
Pokles o 80% a viac % v apríli a máji 2020 – príspevok 540 EUR
Príspevok nie je možné poskytnúť na zamestnancov, ktorí poberajú dávky sociálneho zabezpečenia (PN, OČR), alebo čerpajú dovolenku. 

Zamestnávateľ sa musí zaviazať, že dva mesiace po mesiaci, za ktorý žiada príspevok, neskončí so zamestnancom pracovný pomer. 

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu