Zmena vzorov daňových priznaní kvôli dani z dividend

Pripravované od 01.01.2018
[04.09.2017]

Opatrenie Ministerstva financií SR, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov


Dochádza k úprave vzorov tlačív daňových priznaní k dani z príjmov, spočívajúcej v doplnení spôsobu výpočtu dane z osobitného základu dane v súvislosti so zavedením zdaňovania podielov na zisku (dividend) od 1. januára 2017 u fyzických osôb a právnických osôb.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu