Konzultácie pre udržanie podnikania počas pandémie pre firmy do 3 rokov od založenia mimo BA kraja

Schválené od 07.04.2020
[03.05.2020]

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nefinančnej pomoci v rámci Rastového programu Národného projektu NPC v regiónoch, Krátkodobé individuálne poradenstvo vo forme konzultácií


Pomoc pre podnikateľov vo forme bezplatných online konzultácií pre udržanie a rozvíjanie podnikania v čase pandémie.
Podnikatelia môžu získať poradenstvo v rozsahu 10-tich hodín s expertom z oblastí:
  • marketing,
  • financovanie,
  • právo a legislatíva,
  • manažment,
  • alternatívne formy podnikania.

Akí podnikatelia môžu žiadať o konzultácie?

  • spĺňajúci definíciu MSP (mikro, malý a stredný podnik),
  • do 3 rokov od založenia firmy,
  • so sídlom v ktoromkoľvek kraji okrem Bratislavského.
Službu je možné čerpať 3x v roku 2020.
O konzultácie môžete žiadať priebežne do uzavretia výzvy.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu