Malé a stredné podniky môžu požiadať o pomoc vo forme záruk za úvery alebo úhrady úroku z úverov

Schválené od 03.04.2020
[06.04.2020]

Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19


Parlament schválil zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, ktorý pomoc podnikom v súvislosti s úvermi.

Na zmiernenie negatívnych následkov pandémie a na podporu udržania prevádzky malých a stredných podnikov zasiahnutých koronavírusom môže ministerstvo financií poskytnúť finančnú pomoc vo forme:
  • záruky za úvery poskytované zo strany Exportno-importej banky alebo Slovenskej záručnej a rozvojovej banky
  • úhrady úroku z úveru poskytnutého zo strany Exportno-importej banky alebo Slovenskej záručnej a rozvojovej banky.

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu