Podpora SZČO, ktorým v čase krízy klesli tržby alebo ktoré museli uzavrieť prevádzky

Schválené od 14.04.2020
[16.04.2020]

-


Štát poskytne príspevok SZČO, ktoré boli zasiahnuté mimoriadnou situáciou. 

Kto môže žiadať o príspevok:

SZČO, ktorá v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie prerušila alebo obmedzila vykonávanie alebo prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti na základe Opatrenia ÚVZ alebo ktorej poklesli tržby.

Podmienkou zároveň je, že ide o SZČO, ktorá: 
  • bola nemocensky a dôchodkovo poistená (povinne aj dobrovoľne) v období do 31. marca 2020 a poistenie jej trvá aj po tomto dni, alebo
  • čerpá tzv. odvodové prázdniny podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení .
Príspevok nie je možné poskytovať SZČO, ktorá má: 
  • súbežne uzatvorený pracovný pomer,
  • zrušenú alebo pozastavenú živnosť.
Príspevok
Príspevok je určený na úhradu časti náhrady mzdy zamestnanca pre zamestnávateľa alebo SZČO, ktorá je zamestnávateľom, alebo ide o paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti nadväzne na pokles tržieb.   

Výška príspevku
Pokles o 10 %, - 19,99% v marci 2020 – príspevok 90 EUR 
Pokles o 20 %, - 29,99% v marci 2020 – príspevok 150 EUR
Pokles o 30 %, - 39,99% v marci 2020 – príspevok 210 EUR
Pokles o 40 a viac % v marci 2020 – príspevok 270 EUR

Pokles o 20 % - 39,99% v apríli a máji 2020  – príspevok 180 EUR
Pokles o 40 % - 59,99% v apríli a máji 2020  – príspevok 300 EUR
Pokles o 60 % - 79,99% v apríli a máji 2020  – príspevok 420 EUR 
Pokles o  80% a viac % v apríli a máji 2020  – príspevok 540 EUR


Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu