Štát poskytne zamestnávateľom náhradu mzdy zamestnancov vo výške 80%

Schválené od 05.04.2020
[16.04.2020]

-


Štát poskytne podporu zamestnávateľom, ktorí v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu  povinne uzatvorili prevádzky a napriek tomu udržali pracovné miesta. 
Podpora bude vo forme úhrady náhrady mzdy zamestnanca vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, najviac vo výške 1 100,- eur.  
Zamestnávateľ sa musí zaviazať, že dva mesiace po mesiaci, za ktorý žiada príspevok, neskončí pracovný pomer s takýmto zamestnancom. Tento záväzok bude dokladať čestným prehlásením.

Žiadosti je možné podávať od 6.4.2020. 

Podľa nového rozhodnuti z 14. 4. 2020 sa ruší strop na príspevok pre jedného zamestnávateľa vo výške 800 tisíc eur.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu