Nové opatrenia na podporu podnikateľov zasiahnutých krízou spôsobenou koronavírusom

Pripravované od 31.03.2020
[06.04.2020]

-


Vláda predstavila nasledovné nové opatrenia na podporu podnikateľov s cieľom zmiernenia dopadov krízy spôsobenej koronavírusom:
  • Poskytnutie finančnej náhrady vo výške 80 % hrubej mzdy zamestnancov tým podnikateľom, ktorých prevádzky boli povinne zatvorené.
  • Podnikateľom, ktorých tržby poklesli aspoň o 20 %, bude poskytnutý príspevok odvíjajúci sa od celkovej straty. Konkrétne by malo platiť, že pri poklese tržieb o viac ako 20 % štát poskytne podnikateľom príspevok vo výške 180 EUR, pri poklese tržieb o viac ako 40 % štát poskytne podnikateľom príspevok vo výške 300 EUR, pri poklese tržieb o viac ako 60 % štát poskytne podnikateľom príspevok vo výške 420 EUR a pri poklese tržieb o viac ako 80 % štát poskytne podnikateľom príspevok vo výške 540 EUR.
  • Poskytnutie bankových záruk za úvery do 500 000 000 EUR mesačne.
  • Umožnenie odkladu platby odvodov za zamestnávateľa pri poklese tržieb o viac ako 40 % (v prípade marca pri poklese o 20 %).
  • Umožnenie odkladu platby preddavkov na daň z príjmov pri poklese tržieb o viac ako 40 % (v prípade marca pri poklese o 20 %).
  • Zavedenie možnosti odpočtu celej daňovej straty od roku 2014 (vrátane).
Jednotlivé opatrenia by mali v najbližších dňoch prejsť legislatívnym procesom a ich definitívna podoba bude ešte len schválená v jednotlivých zákonoch. Účinnosť opatrení nie je možné v súčasnej dobe určiť. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu