Aj ďalšie typy prevádzok môžu otvoriť, ale musia dodržiavať prísne opatrenia

Schválené od 29.03.2020
[04.04.2020]

-


Od 30. 3. 2020 môžu byť otvorené prevádzky poskytujúce nasledovné tovary a služby:
 • predajne potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny
 • predajne potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti
 • predajne potravín na osobitné lekárske účely
 • lekárne a predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok
 • očné optiky
 • predajne drogérie
 • čerpacie stanice pohonných hmôt a palív
 • predajne novín a tlačovín
 • predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie
 • prevádzky telekomunikačných operátorov
 • prevádzky verejného stravovania a stánky s rýchlym občerstvením
 • prevádzky poštových, bankových, poisťovacích služieb a leasingových služieb, donáškových služieb
 • prevádzky internetových obchodov (eshop) s možnosťou vyzdvihnutia tovaru v prevádzke
 • pohrebné služby, služby pohrebiska a krematória
 • autoservisy, pneuservisy a odťahové služby
 • služby slovenskej technickej kontroly a emisnej kontroly
 • servisy výpočtovej a telekomunikačnej techniky
 • taxi služby vykonávajúce prepravu vecí a tovaru
 • práčovne a čistiarne odevov
 • advokáti, notári, súdni exekútori, správcovia konkurzných podstát, mediátori, dražobníci, rozhodcovia, znalci, tlmočníci a prekladatelia
 • prevádzky kľúčových služieb
 • zberné dvory
 • predajne metrového textilu a galantérie
 • predajne a servisy bicyklov
 • prevádzky záhradníctva a záhradnej techniky, ak vnútorná predajná plocha prevádzky nepresahuje 1000 m2
 • prevádzky stavebnín, inštalačného a elektroinštalačného materiálu, železiarstva, farieb lakov, ak vnútorná predajná plocha prevádzky nepresahuje 1000 m2.
Otvorené prevádzky budú musieť sprísniť hygienický režim a dodržiavať tieto opatrenia:
 • umožniť vstup a pobyt v prevádzke len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad respirátor, rúško, šál, šatka, atď.),
 • pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
 • v radách nakupujúcich zabezpečiť odstup minimálne 2 metre
 • zaisiť, aby počet nakupujúcich v prevádzke v jednom okamihu neprekročil koncentráciu jeden nakupujúci na 25 m2 z predajnej plochy prevádzky,
 • na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia a oznam o maximálnom počte zákazníkov v jednom okamihu. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu