Zavedenie podporných mechanizmov pre zamestnávateľov na udržanie pracovných miest

Schválené od 26.03.2020 - Číslo zákona: 5/2004
[04.04.2020]

Zákon o službách zamestnanosti


Parlament schválil novelu zákona o službách zamestnanosti s cieľom podpory odstránenia súčasnej situácie na zamestnanosť a trh práce. Novela navrhuje medzi aktívne opatrenia na trhu práce zaradiť aj projekty na podporu udržania pracovných miest, vrátane pracovných miest, na ktorých sa vykonáva alebo prevádzkuje samostatná zárobková činnosť a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočnej situácie a v období po ich skončení.

Zákon nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia, tj. 27. 3. 2020. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu