Podpora veľkých projektov internetovej komunity

Schválené od 24.03.2020
[04.04.2020]

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančnej podpory projektov internetovej komunity z Fondu SK-NIC pre VEĽKÉ PROJEKTY


Veľké IT projekty môžu získať podporu do výšky 30000 EUR. Zameranie projektov musí byť na:
  • vzdelávanie v oblasti informačno-komunikačných technológií,
  • digitálnu inklúziu znevýhodnených skupín,
  • pozitívny vplyv na životné prostredie, tzv. „zelené IT“.

Kto môže žiadať o podporu?

  • malé, stredné a veľké podniky, ktorých suma majetku < 350000 EUR, čistý obrat < 700000 EUR a počet zamestnancov je max. 10,
  • mimovládne organizácie,
  • samospráva,
  • štátna správa,
  • školy.
O podporu je možné žiadať do 30.4.2020.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu