Kolektívne orgány právnických osôb môžu hlasovať aj na diaľku

Schválené od 26.03.2020
[04.04.2020]

Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony


Parlament schválil nový zákon, ktorý stanovuje nové opatrenia v súvislosti so šírením nákazy COVID-19.

Valné zhromaždenia, predstavenstvá či dozorné rady právnických osôb (napr. s.r.o. alebo občianskych združení) môžu v čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu používať korešpondenčné hlasovanie alebo umožniť účasť ich členov na zasadnutí takéhoto orgánu prostredníctvom elektronických prostriedkov, aj keď to nevyplýva z ich vnútorných predpisov alebo stanov.

Zákon nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia, tj. 27. 3. 2020. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu