Aj podnikatelia môžu podať daňové priznanie a zaplatiť daň bez oznámenia a sankcie až do 30.6.2020

Schválené od 18.03.2020
[31.03.2020]

-


Ministerstvo financií v spolupráci s finančnou správou pripravilo a schválilo nariadenie, vďaka ktorému všetky právnické a fyzické osoby môžu podať daňové priznanie pre daň z príjmu a daň zaplatiť bez akéhokoľvek oznámenia až do 30. 6. 2020 bez toho, aby im hrozila nejaká sankcia. Lehota sa automaticky predĺži až do 30. 6. 2020 pre všetkých (aj pre podnikateĺov, ktorí sú povinní s finančnou správou komunikovť elektronicky).
Finančná správa neuplatní sankcie v prípade nedodržania zákonných lehôt na podanie daňových priznaní dane z príjmov, ak si daňový subjekt splní túto povinnosť do 30. júna 2020. Finančná správa nebude uplatňovať ani sankcie za oneskorené podanie oznámenia o zrazení a odvedení dane a za neodvedenie tejto dane v ustanovenej lehote, ak si ich daňový subjekt splní do 30. júna 2020.

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu