Podpora podnikateľov v cestovnom ruchu v Prešovskom kraji

Schválené od 10.03.2020
[15.03.2020]

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu MSP v rámci endogénneho potenciálu rozvoja cestovného ruchu vo vybraných regiónoch Prešovského samosprávneho kraja (PSK) v rámci Iniciatívy EK catching-up regions


Podnikatelia v oblasti rozvoja cestovného ruchu vo vybraných regiónoch Prešovského kraja môžu získať podporu až do výšky 85 % celkových oprávnených výdavkov.

Podporované projekty

Projekty musia byť zamerané na uvedenie nového/inovovaného produktu na trh alebo na inováciu produkčného procesu a prispievať k rozvoju cestovného ruchu v regióne, napr.:
  • prevádzka lanoviek, lyžiarskych vlekov,
  • prenájom a lízing rekreačných a športových potrieb,
  • činnosti múzeí,
  • prevádzka historických pamiatok a budov,
  • činnosti botanických a zoologických záhrad a prírodných rezervácií,
  • prevádzka  športových  zariadení,...

Kto môže žiadať o podporu?

Mikro, malý a stredný podnik s trvaním min. 1 roka.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu