Malí poľnohospodári môžu získať pomoc vo výške 15000 EUR

Schválené od 03.03.2020
[05.03.2020]

Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020, podopatrenie 6.3: Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti na rozvoj malých poľnohospodárskych podnikov


MPRV SR poskytne pomoc malým podnikom (MP) zameraným na živočíšnu a špecializovanú rastlinnú výrobu vo výške 15000 EUR na realizáciu podnikateľských plánov a budovanie hospodárstiev.
Cieľ výzvy: zvýšenie účasti MP na trhu a presadenie produktov lokálnej poľnohospodárskej prvovýroby slovenského pôvodu.
O výzvu môžu žiadať malé poľnohospodárske podniky (fyzická / právnická osoba) v prvovýrobe:
  • s výrobným potenciálom 4001 - 9999 EUR,
  • dobou činnosti min. 2 roky,
  • na celom území SR.
Žiadosť je možné podať v období od 15. 6. 2020 do 30. 6. 2020.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu