Inovačné vouchery do 10000 EUR pre projekty spolupráce podnikateľov a vedecko-výskumných pracovísk

Schválené od 25.02.2020
[05.03.2020]

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko-výskumných pracovísk formou Inovačných voucherov


MH SR podporí projekty spolupráce podnikateľov a vedecko-výskumných pracovísk formou Inovačných voucherov v hodnote max. 10000 EUR.
Ide o projekty zamerané na inováciu produktov, služieb a procesov, ktorých výsledkom je stimulácia konkurencieschopnosti a inovačného potenciálu podnikov v oblastiach:
  • strojárstva a automatizácie,
  • potravinárstva a biochémie,
  • sociálnych inovácií,
  • stavebníctva a dopravy,
  • chémie a agrochémie,
  • elektrotechniky/elektroniky a informačno-komunikačných technológií,
  • energetiky a ekológie,
  • inovatívnych  technológií.

Kto môže žiadať o podporu?

Mikro, malý a stredný podnik.

Termín ukončenia výzvy: 3. apríl 2020.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu