Prísnejšie podmienky pre potravinárov pri predaji pekárskych a cukrárskych výrobkov

Pripravované od 01.01.2018 - Číslo zákona: 24/2014
[07.08.2017]

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o pekárskych výrobkoch, cukrárskych výrobkoch a cestovinách


Novela, ktorej úprava ide nad rámec povinností uložených príslušnou legislatívou EÚ, zavádza hneď tri novinky pre prevádzkovateľov potravinárskych podnikov:

1. Prísnejšie vymedzuje pojem čerstvý pekársky výrobok tým, že:
  • skracuje čas predaja pečiva z 24 hodín na 12 hodín (pri chlebe zachováva 24 hodín) a
  • dopĺňa požiadavku, aby čerstvé pečivo a čerstvý chlieb boli vyrábané „bez použitia konzervačných látok“.
V dôsledku týchto zmien pribudnú povinnosti pracovníkom pri preberaní čerstvých pekárskych výrobkov. 

2. Obmedzuje zmrazovanie pekárskych a cukrárskych výrobkov po umiestnení na trh s cieľom zamedziť miešaniu čerstvých s rozmrazenými či dopečenými pekárskymi a cukrárskymi výrobkami. Tieto druhy musia byť zároveň pri predaji priestorovo oddelené.

3. Zavádza nové označovanie cukrárskych výrobkov, ktoré má za cieľ zamedziť miešaniu čerstvých cukrárskych výrobkov s rozmrazenými či dopečenými výrobkami (z predpečeného chladeného/zmrazeného polotovaru) v podobe „rozmrazené“, „vyrobené dopečením z chladeného polotovaru“ alebo „vyrobené dopečením zo zmrazeného polotovaru“. Dnes sa tak už označujú pekárske výrobky. "
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu