Kompenzácia za platby elektriny pre energeticky náročné podniky

Schválené od 11.02.2020
[12.02.2020]

Výzva na predkladanie žiadostí na poskytnutie kompenzácie za tarifu za prevádzkovanie systému oprávneným energeticky náročným podnikom


Elektroenergeticky náročné podniky môžu žiadať o kompenzáciu (vratky) časti poplatkov súvisiacich s financovaním podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov.
Cieľom výzvy je zníženie nákladov týchto podnikov z dôvodu vysokých platieb za cenu elektriny.

Kto môže žiadať o vratky?

Malý, stredný a veľký podnik.

Žiadosť o poskytnutie dotácie je možné podať do 30.6.2020.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu