Poplatky za plastové tašky musia byť minimálne vo výške výrobných nákladov

Schválené od 31.12.2019 - Číslo zákona: 79/2015
[03.01.2020]

Zákon o odpadoch


Parlament schválil novelu zákona o odpadoch, ktorá nadväzuje na už existujúcu povinnosť spoplatnenia plastových tašiek, a to rozšírením na všetky plastové tašky a určením minimálnej ceny za plastovú tašku (minimálne vo výške náhrady nákladov, ktoré zodpovedajú nákladom na jej získanie). 

Naďalej plati, že táto povinnosť sa navzťahuje na veľmi ľahké plastové tašky, ktoré slúžia ako obal pre nebalené potraviny z hygienických dôvodov. Výrobcovia (a teda aj predajcovia) majú povinnosť ako alternatívu k uvedeným plastovým taškám poskytovať aj iné druhy tašiek.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu