Bezplatná účasť na odbornom podujatí v rámci EÚ pre podnikateľov mimo BA kraja

Schválené od 24.12.2019
[27.12.2019]

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci v rámci Rastového programu Národného projektu NPC v regiónoch, odpora účasti na medzinárodnom odbornom podujatí


Možnosť pre podnikateľov zúčastniť sa vybraného medzinárodného odborného podujatia - konferencie, seminára, veľtrhu, workshopu.

Kto sa môže podujatia zúčastniť?

  • mikro, malý a stredný podnik (MSP) nad 3 roky od založenia,
  • so sídlom mimo Bratislavského kraja.

Podujatie musí byť:

  • v rámci EÚ,
  • v období marec - máj 2020,
  • s trvaním max. 5 dní (4 noci).

Čo získate?

  • bezplatný vstup, letenku a ubytovanie počas trvania podujatia pre max. 2 osoby zastupujúce podnik.

Dokedy podať žiadosť o účasť na podujatí?

Do 10.1.2019.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu