Sociálna poisťovňa oznámi e-mailom alebo SMS neodovzdanie výkazov

Schválené od 01.01.2017
[15.02.2017]

-


Sociálna poisťovňa bude e-mailom alebo SMS správou upozorňovať zamestnávateľov, že neodovzdali posledné aktuálne mesačné výkazy poistného.

Aby zamestnávateľ dostával upozornenia, musí mať v Sociálnej poisťovni nahlásené aktuálne kontakty (e-mail alebo telefónne číslo). Kontakty je možné aktualizovať na pobočke Sociálnej poisťovne alebo e-mailom na mojekontakty@socpoist.sk.

V súčasnosti prebieha skúšobná prevádzka tejto služby.

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu