10 hodín odborných konzultácií v rôznych oblastiach pre podnikateľov z BA kraja

Schválené od 17.12.2019
[20.12.2019]

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nefinančnej pomoci v rámci Rastového programu Národného podnikateľského centra v Bratislave, krátkodobé individuálne poradenstvo


Bezplatné individuálne konzultácie pre podnikateľov v rozsahu 10-tich hodín rád a odpovedí na otázky od experta v niektorej z oblastí:
  • marketing,
  • financovanie,
  • právo a legislatíva,
  • manažment,
  • komunitárne programy EÚ,
  • elektronické podnikanie,export a Internacionalizácia,
  • alternatívne formy podnikania.

Kto môže žiadať o konzultácie?

Malý a stredný podnik so sídlom v Bratislavskom kraji.

O konzultácie môžete žiadať priebežne do uzavretia výzvy.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu