Nové pravidlá pre koordinačné centrá odpadov

Schválené od 01.01.2018 - Číslo zákona: 79/2015
[20.10.2017]

Zákon o odpadoch


Novela upresňuje a dopĺňa podmienky vzniku, zániku a kontroly fungovania koordinačných centier pre jednotlivé prúdy odpadov. Zároveň koordinačným centrám pribudne povinnosť zriadiť interný orgán kontroly, oznamovať informácie o podiele zodpovednosti v prípade presahujúceho množstva odpadu z vyhradených výrobkov a registračná povinnosť
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu