Povinnosť ukladania CO2

Schválené od 01.07.2017 - Číslo zákona: 258/2011
[16.05.2017]

Zákon o trvalom ukladaní oxidu uhličitého


Parlamentom schválená novela prinesie zmeny v ukladaní oxidu uhličitého (CO2), najmä ukladanie CO2 do geologického prostredia, celkové sprísnenie podmienok jeho ukladania (povolenie, zodpovednosť, monitorovanie). Dotknutý bude každý podnikateľ, ktorý v komínových plynoch produkuje CO2.

Proces ukladania CO2 sa doteraz na našom území nerealizoval, takže po novom sa okrem povinností prevádzkovateľa otvorí nový segment hospodárstva bezprostredne spojeného s geologickým prieskumom a výstavbou úložísk. Opatrenie má zmierniť nepriaznivé účinky skleníkových plynov na životné prostredie.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu