Finančný príspevok na vzdelávanie zamestnancov v poľnohospodárstve a vidieckych oblastiach

Schválené od 27.11.2019
[02.12.2019]

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020, číslo výzvy: 43/PRV/2019


Podnikatelia môžu získať finančný príspevok na odborné vzdelávanie pracovníkov v pôdohospodárskych podnikoch a v malých a stredných podnikoch vo vidieckych oblastiach.
Ide o kurzy, semináre, školenia, workshopy, tréningy, koučing a e-learning v oblasti:
  • inovácií – zavádzanie nových postupov a technológií,
  • legislatívy, výroby, spracovania a predaja produktov,
  • efektívneho riadenia podniku,
  • výroby tradičných regionálnych produktov,
  • reštrukturalizácie výroby,
  • ekologického poľnohospodárstva,
  • posilnenia biodiverzity, preventívnych, ochranných a environmentálnych opatrení,
  • využitia obnoviteľných zdrojov energie v poľnohospodárstve, lesnom hospodárstve, pri spracovaní produktov, na vidieku,
  • spracovania vlastných produktov, marketingu a predaja konečnému spotrebiteľovi.
Kto môže žiadať o podporu?
Veľký, malý, stredný a mikro podnik.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu