Dotácie pre podnikateľov, ktorí rozvíjajú kultúru národnostných menšín

Schválené od 13.11.2019
[13.11.2019]

Výzva č. 1/2020 Fondu na podporu kultúry národnostných menšín


Podnikatelia pohybujúci sa v oblasti kultúry maďarskej a rómskej menšiny môžu získať dotáciu na podporu kultúry v rôznych oblastiach, napr.:
  • kultúrno-osvetová a vzdelávacia činnosť, veda a výskum,
  • literárna, nakladateľská a vydavateľská činnosť, preklad a tvorba literatúry, vydávanie elektronických kníh, CD, rozhlasové vysielanie,
  • vznik / vývoj webovej stránky, internetovej databázy, ...

Kto môže o požiadať dotáciu?

Malý a stredný podnik, mimovládne organizácie, akademický sektor, samospráva.

Do kedy je možné žiadať o dotáciu?

Do 4. decembra 2019.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu