15-ročné osoby bude možné zamestnať už počas prvých letných prázdnin

Pripravované od 01.05.2020 - Číslo zákona: 311/2001
[11.11.2019]

Zákonník práce


Poslanci predložili návrh novely zákonníka práce, ktorá umožní mladým ľuďom starším ako 15 rokov, ktorí majú za sebou povinnú školskú dochádzku, aby mohli riadne nastúpiť najmä na brigády (ale aj do pracovného pomeru) už v lete po skončení vyučovania v poslednom roku povinnej školskej dochádzky, tj. štandardne už od 1. júla, prípadne aj skôr, ak školský rok skončí skôr, napr. 28.júna. Zákonník práce im v súčasnej podobe zakazuje takúto formu práce, nakoľko za ukončenie školského roku považuje až 31. august. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu