Finančné limity pre nadlimitnú zákazku, nadlimitnú koncesiu a pri súťaži návrhov

Schválené od 01.01.2020
[20.12.2019]

Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov


Úradu pre verejné obstarávanie schválil vyhlášku, ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov.
Finančný limit pre nadlimitnú zákazku je :
 • 139 000 eur  
  • pre verejného obstarávateľa, ktorým je SR, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo zákazku na poskytnutie služby, okrem zákaziek uvedených v prílohe č. 1 zákona, 
  • pre verejného obstarávateľa na úseku obrany, ak ide o zákazku na dodanie tovaru uvedeného v prílohe č. 1, 
 • 214 000 eur  
  • pre verejného obstarávateľa, ktorým nie je SR, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo zákazku na poskytnutie služby, okrem zákaziek uvedených v prílohe č. 1 zákona, 
  • pre verejného obstarávateľa na úseku obrany, ak ide o zákazku na dodanie tovaru neuvedeného v prílohe č. 1, 
 • 750 000 eur pre verejného obstarávateľa, ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1 zákona,
 • 428 000 eur pre obstarávateľa, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo zákazku na poskytnutie služby, okrem zákazky na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1 zákona, 
 • 1 000 000 eur pre obstarávateľa, ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1 zákona,
 • 428 000 eur, ak ide o zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti, ktorej predmetom je dodanie tovaru alebo poskytnutie služby, 
 • 5 350 000 eur pre verejného obstarávateľa a obstarávateľa, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác. 
Finančný limit pre nadlimitnú koncesiu je 5 350 000 eur pre verejného obstarávateľa a obstarávateľa.
Finančný limit pri súťaži návrhov je
 • 139 000 eur pre verejného obstarávateľa, ktorým je SR,
 • 214 000 eur pre verejného obstarávateľa, ktorým nie je SR,
 • 428 000 eur pre obstarávateľa.

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu