Komplexné informovania malých a stredných podnikateľov na Jednotnom kontaktnom mieste

Pripravované od 01.01.2018 - Číslo zákona: 455/1991
[09.05.2017]

Živnostenský zákon


V rámci vládou predloženého balíka opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia bude mať Ministerstvo vnútra SR v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR za úlohu pripraviť novelu, ktorej cieľom je upraviť pravidlá informovania podnikateľov o dostupných službách verejnej správy na Jednotnom kontaktnom mieste v nadväznosti na reformu verejnej správy ESO so zameraním na malé a stredné podniky.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu