Bezplatné konzultácie pre začínajúcich podnikateľov mimo BA kraja

Schválené od 06.11.2019
[06.11.2019]

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nefinančnej pomoci v rámci Rastového programu Národného projektu NPC v regiónoch, krátkodobé individuálne poradenstvo


SBA ponúka začínajúcim podnikateľom individuálne konzultácie (10 hodín) na naštartovanie biznisu s expertom v oblasti:
  • marketingu,
  • financovania,
  • práva a legislatívy,
  • manažmentu,
  • alternatívnych foriem podnikania.

Pre koho je poradenstvo určené?

Pre malý a stredný podnik, od  vzniku ktorého neuplynuli viac ako 3 roky a má sídlo/miesto podnikania mimo BA kraja.

O konzultácie je možné žiadať do uzavretia výzvy.

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu