Výpis zo živnostenského registra aj na integrovaných obslužných miestach občana

Pripravované od 01.01.2018 - Číslo zákona: 305/2013
[09.05.2017]

Zákon o e-Governmente


V rámci vládou predloženého balíka opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia bude mať Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR za úlohu pripraviť novelu, ktorej cieľom je zaviesť možnosť získať výpis zo živnostenského registra na integrovaných obslužných miestach občana. 

V súčasnosti je totiž možné získať výpis zo živnostenského registra len na odboroch živnostenského podnikania okresných úradov listinne alebo elektronicky. Navyše elektronické podanie je značne komplikované a vyžaduje niekoľko medzikrokov (registrácia žiadateľa na Ústrednom portáli verejnej správy SR, vyplnenie príslušného elektronického formulára, naskenované prílohy k návrhu), a zároveň zaručený elektronický podpis.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu