Jednotný formulár na stavebné povolenia a kolaudačné rozhodnutia

Pripravované od 01.01.2020 - Číslo zákona: 50/1976
[09.05.2017]

Stavebný zákon


V rámci vládou predloženého balíka opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia bude mať Ministerstvo dopravy a výstavby SR za úlohu pripraviť novelu, ktorej cieľom je zaviesť jednotný formulár na stavebné povolenia a kolaudačné rozhodnutia, ktoré pomôžu zefektívniť proces stavebného konania poskytovaním kvalitnejších informácií o procese výstavby od povolenia až po kolaudáciu stavieb.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu