Zníženie administratívnej záťaže v stavebníctva

Pripravované od 01.01.2020 - Číslo zákona: 50/1976
[09.05.2017]

Stavebný zákon


V rámci vládou predloženého balíka opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia bude mať Ministerstvo dopravy a výstavby SR za úlohu pripraviť novelu, ktorej cieľom je zníženie administratívnej záťaže v stavebníctve a zefektívnenie procesu získavania stavebného povolenia, konkrétne napr. prostredníctvom zjednodušenia procesu povoľovania stavieb menšieho rozsahu s pozitívnym vplyvom na proces stavebného konania konštrukčne zložitejších stavebných celkov, zvýšenia profesionalizácie výkonu štátnej stavebnej správy, či zavedenia kontrol počas zhotovovania stavby.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu