Sledovania zmien na liste vlastníctva v katastri nehnuteľností

Pripravované od 01.01.2019 - Číslo zákona: 162/1995
[09.05.2017]

Zákon o katastri nehnuteľností


V rámci vládou predloženého balíka opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia bude mať Úrad geodézie, kartografie a katastra SR za úlohu pripraviť novelu, ktorej cieľom je zaviesť službu sledovania zmien na liste vlastníctva v katastri nehnuteľností. V súčasnosti v prípade podania žiadosti zo strany podnikateľa o výpis z listu vlastníctva je potrebné uhradiť poplatok 17 eur, pričom v prípade služby sledovania zmien na liste vlastníctva by tieto administratívne náklady nebolo nutné vynakladať.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu