Nová úprava pojmu "použitie vozidla na podnikanie" z pohľadu daní

Schválené od 01.01.2020 - Číslo zákona: 361/2014
[28.10.2019]

Zákon o dani z motorových vozidiel


Parlament schválil novelu zákona o dani z motorových vozidiel, ktorá precizuju všeobecný pojem „použitie vozidla na podnikanie“ tak, aby bolo zrejmé, že vozidlo sa považuje za použité na podnikanie vtedy, ak má pridelené evidenčné číslo a je splnená niektorá z týchto podmienok:
  1. skutočné používanie vozidla na podnikanie,  
  2. účtovanie o vozidle,
  3. evidovanie vozidla v daňovej evidencii,
  4. uplatňovanie výdavkov spojených s používaním vozidla, 
  5. používanie vozidla na podnikanie, ak držiteľom vozidla je osoba, ktorá zanikla, zomrela,alebo bola zrušená alebo daňovníkom je zamestnávateľ, ktorý platí cestovné náhrady.
Použitie vozidla na podnikanie touto úpravou tak nie je viazané nevyhnutne až na „skutočné“ použitie vozidla, ale aj na zaradenie vozidla do majetku, alebo uplatnenie si výdavkov naň ešte pred „skutočným použitím“. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu