Na súhlase s umiestnením sídla spoločnosti budú musieť byť úradne osvedčené podpisy

Schválené od 01.07.2020 - Číslo zákona: 513/1991
[01.06.2020]

Obchodný zákonník


Parlament schválil novelu obchodného zákonníka, ktorá stanovuje povinnosť úradne osvedčeného podpisu vlastníka nehnuteľnosti alebo nadpolovičnej väčšiny podielových spoluvlastníkov na udelenom súhlase s umiestnením sídla spoločnosti. Tento dokument je povinnou prílohou pri zápise do obchodného registra. Súhlas samozrejme nie je vyžadovaný ak vlastníkom nehnuteľnosti samotná spoločnosť.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu