Bezplatné poradenstvo pre zapojenie sa do komunitárnych programov EÚ pre podnikateľov v BA kraji

Schválené od 23.10.2019
[23.10.2019]

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci v rámci Rastového programu Národného podnikateľského centra v Bratislave


80 hodín bezplatného dlhodobého odborného projektového poradenstva s expertom pre podnikateľov s cieľom zapojenia sa do komunitárnych programov EÚ. Podnikateľ môže pre konzultácie navrhnúť vlastného experta.

Pre koho je poradenstvo určené?

Pre malý a stredný podnik so sídlom alebo miestom podnikania v Bratislavskom kraji.

Žiadosti je možné zasielať do uzavretia výzvy, resp. do vyčerpania rozpočtu.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu