Ruší sa povinnosť daňových subjektov nahlasovať správcovi dane čísla bankových účtov

Schválené od 01.01.2020 - Číslo zákona: 563/2009
[17.10.2019]

Zákon o správe daní (daňový poriadok)


Parlament schválil novelu daňového poriadku, ktorá ruší povinnosť fyzických a právnických osôb oznamovať čísla účtov vedených u poskytovateľov platobných služieb správcovi dane. Tieto informácie budú totiž poskytovať správcovi dane priamo banky.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu