Bezplatné motivačné aktivity na 1 deň pre tím 5-15 ľudí šité na potreby firmy mimo BA kraja

Schválené od 16.10.2019
[16.10.2019]

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nefinančnej pomoci v rámci podaktivity 2.1 Rastového programu Národného projektu NPC v regiónoch


SBA umožňuje podnikateľom bezplatne získať na 1 deň pre tím 5-15 ľudí skúseného lektora, ktorý Vás povedie v niektorej z tém:
  • tímová spolupráca a komunikácia,
  • práca so stresom,
  • reč tela ako zdroj informácií pre obchodníkov/konzultantov,
  • zvládanie konfliktov,
  • menej manipulácie, viac spolupráce,
  • firemná kultúra, hodnoty a vízia ako kľúč k prosperite,
  • ako pôsobiť ako expert a nie ako obchodník,
  • prebudenie tvorivosti.

Pre koho sú konzultácie určené?

Mikro, malý a stredný podnik, ktorý má viac ako 3 roky od vzniku sídla, so sídlom/miestom podnikania na území SR okrem BA kraja.

Žiadosti je možné podávať priebežne do uzavretia výzvy.

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu